Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorg

D66 wil dat iedereen de kans heeft om lang en gezond te leven. D66 gaat uit van gelijke kansen in de samenleving op basis van ieders talenten en mogelijkheden, zowel economisch als sociaal. Dat betekent dat D66 in het sociale domein actief zelfredzaamheid en samenredzaamheid van bewoners stimuleert. Wij vertrouwen op de eigen kracht van mensen. Waar dat niet lukt, staan we klaar om te helpen. D66 investeert vooral in preventie. We stimuleren en versterken we de eigen regie van inwoners. We steunen de beweging naar één gezin, één plan, één regisseur. Mensen zijn zoveel mogelijk betrokken bij hun eigen ondersteuningsplan, want mensen hebben vaak zelf goede ideeën over hoe hun ondersteuning en zorg ingericht kan worden. Vanuit de gemeente streeft D66 naar één aanspreekpunt.

" in staat stellen zelf hun leven in te richten, zelfstandig te wonen en deel te nemen aan het maatschappelijke leven."