Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Hattem is een zeer aantrekkelijke woongemeente. Dat wisten wij zelf ook al, maar het is nog eens bevestigd door een onderzoek in opdracht van Elsevier. Die kwaliteiten willen we behouden en waar mogelijk nog versterken. Voor een belangrijk deel zit die kwaliteit in de compactheid van de stad en de afwisseling in het landschap. Verbeteringen zijn echter wel mogelijk en zelfs noodzakelijk. De woningmarkt moet worden versterkt door woningcorporaties en marktpartijen te faciliteren om in een nieuwe situatie, na de vastgoedcrisis, hun werk optimaal te laten verrichten. Uitgaande van een realistische kijk op de bevolkingsontwikkeling: in aantal ongeveer gelijkblijvend, maar met een sterke verandering in samenstelling.

De woningmarkt moet worden versterkt door woningcorporaties en marktpartijen.