Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Toerisme en Recreatie

Hattem heeft een prachtige historische binnenstad en ligt in een fantastische bosrijke omgeving, die uitloopt in een waterrijk gebied met de uiterwaarden langs de IJssel. Het decor is aanwezig. Om Hattem bekendheid te blijven geven is dynamiek in en duiding over Hattem nodig. De gemeente faciliteert en werkt samen met haar partners, zoals met name de ondernemersvereniging, "RondUit Hattem" met het Toeristisch Informatie Punt (TIP) en het Evenementenbureau en de Bedrijvenkring. Het gaat daarbij voor D66 niet alleen om dagrecreatie. Ook de mogelijkheden voor overnachting kunnen worden versterkt. Kleinschalig, passend bij de sfeer en omvang van onze stad. Het motto is dat door een goede marketing het bezoek aan de stad en haar omgeving stimulerend werkt op het ondernemersklimaat, werkgelegenheid en daardoor het welzijn van de inwoner. Of zoals de wethouder het als hartenkreet heeft geduid: "we zitten op goud in Hattem en dat moeten we verzilveren!"

De samenwerking met ondernemers en overheid is daarbij cruciaal.