Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Financiën

D66 gaat behoedzaam om met de financiële huishouding van de gemeente. Wij zijn zuinig met belastinggeld, omdat wij ons realiseren dat mensen daar hard voor hebben gewerkt. Wij vinden het dan ook belangrijk dat de gemeente zo transparant mogelijk is over haar inkomsten en uitgaven en legt daar ook verantwoording over af. Lage lokale lasten zijn voor ons belangrijk, maar dat is niet het enige criterium bij het opstellen en beoordelen van een gemeentebegroting.

Begrijpelijke en een transparante financiële begroting