Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Duurzaamheid

D66 streeft naar een duurzame toekomst voor Hattem, waar ook onze kinderen en kleinkinderen met hetzelfde plezier kunnen leven, wonen en werken. Het is daarvoor belangrijk dat wij ook in Hattem onze bijdrage leveren aan een meer duurzame samenleving. Hierbij sluit D66 Hattem aan bij het klimaatakkoord van Parijs en bij de zeer ambitieuze duurzaamheidsagenda: Het Gelders energie akkoord met een 10-punten plan. Dit is een uitvloeisel en afgeleide van het landelijk energie akkoord. D66 wil van Hattem een koplopergemeente maken op het gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld in het streven naar energieneutraal in 2035.

Een duurzame toekomst voor Hattem