Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur en Zelfstandigheid

Het karakter van Hattem wordt bepaald door een aantal kerneigenschappen, die voor D66 zo belangrijk zijn dat wij hier als gemeente altijd zelf over willen blijven beslissen.

Duurzaamheid

Een duurzame toekomst voor Hattem.

Werken en Ondernemen

D66 verwacht van de gemeentelijke overheid dat zij de belemmeringen voor de ondernemer zoveel mogelijk wegneemt.

Toerisme en Recreatie

Er is een actieve rol weggelegd voor het toeristisch informatiepunt.

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Verbeteringen zijn mogelijk en zelfs noodzakelijk.

Wonen en Ruimtelijke Ordening

D66 is van mening dat alle bevolkingsgroepen in staat moeten zijn een goede woning te kopen of te huren.

Zorg

Gelijke mogelijkheden

Financiƫn

OZB-verhoging gedurende de hele raadsperiode beperkt blijft tot de inflatiecorrectie