Steun ons en help Nederland vooruit

6. Martin Veenstra

Raadslid

In 1971 ben ik naar Hattem verhuisd. Ik trad in dienst bij de gemeente Hattem als beleidsmedewerker ruimtelijke ordening.

Mijn passie is de verkeersveiligheid en de inrichting van de openbare ruimte.

Ik heb in mijn ambtelijke leven mogen bijdragen aan het verkeersveiliger maken van de infrastructuur binnen de gemeente Hattem, inclusief het (her) inrichten van de openbare ruimte. Hattem is een prachtige gemeente om goed te wonen, te leven en te werken. Ik ben dan ook apetrots op deze mooie gemeente. Ik wil mij blijven inzetten om Hattem nog verkeersveiliger te maken en voor een veilige en prettige openbare ruimte te zorgen.

Voor D66 gaat het om alle verkeersdeelnemers. De regionale verbindingen zijn prima in orde. Onze focus ligt nu vooral op fietsen. Vanuit duurzaamheid en gezondheid hecht D66 grote waarde aan bewegen. Wij streven in Hattem naar een netwerk van goede fietspaden, waar je veilig en vlot alle delen van Hattem kunt bereiken. Dat geldt ook voor voetgangers. De veiligheid staat daarbij voorop.

De afgelopen jaren was ik raadslid en sta mijn plek graag af om de jongeren in de fractie de kans te geven zich te manifesteren. Als commissielid kan ik nog actief bijdragen aan het raadswerk.