Steun ons en help Nederland vooruit

1. Erik Kort

Fractievoorzitter

 

Na jarenlang werken in mijn eigenlijke beroep (ICT) heb ik mij de laatste jaren ingezet voor de publieke zaak en voor D66. Ik woon nu 25 jaar met veel genoegen in Hattem en ik heb nu meer tijd om mij in te zetten voor het publiek bestuur. D66 is voor mij de meest aansprekende partij met zijn sociaal-liberale visie. Ik ben nu meer dan acht jaar actief bezig in de Hattemse politiek met als aandachtsgebieden zorg, financiën, bedrijfsvoering en ICT. De laatste vier jaar ben ik fractievoorzitter geweest waardoor je wel genoodzaakt bent om alle onderwerpen je eigen te maken. In de raad heb ik samen met de andere raadsleden een ander geluid neergezet dat ook door de andere partijen werd herkend als een eigen D66-koers. Nu ga ik door voor een volgende periode als lijsttrekker.

Er is in de afgelopen raadsperiode al veel gebeurd en gerealiseerd, maar een gemeente als Hattem moet extra zijn best doen om het één van de mooiste woonomgevingen van Nederland te blijven. De rijksoverheid blijft taken verschuiven naar de gemeente en voor een kleine gemeente is dat een hele opgave. Voor mij is de bestuurlijke zelfstandigheid van Hattem belangrijk en wil mij daarvoor inzetten. Naast de aandachtsgebieden die ik nu al doe, zijn voor mij onderwerpen als duurzaamheid, onderwijs en bestuurlijke transparantie belangrijke zaken.

 

Meer van 1. Erik Kort