Steun ons en help Nederland vooruit

7. Bertus van ’t Holt

Commissielid

Ik ben 67 jaar en woon al sinds mijn tweede levensjaar in Hattem. Ben er opgegroeid en  blijven wonen. Mijn hele arbeidzame leven heb ik in de accountancy voor het midden- en kleinbedrijf gewerkt en afgestuurd als fiscalist.

De Hattemse samenleving ken ik goed, ben 12 jaar bestuurder van de V.V. Hattem geweest en vervul momenteel bestuursfuncties bij Rond Uit Hattem/Toeristisch Informatiebureau en het Voerman Museum.

Mijn grootste hobby is de geschiedenis van de stad Hattem in al zijn facetten (ben stadsgids en balie medewerker bij het TIP) en daarnaast schilder en zing ik graag in mijn koor Decibel. Als vrijwilliger ben ik daarnaast verbonden aan Op Ko€rs, onderdeel van Stichting Sociaal Werk Hattem.

Daarnaast interesseert mij de politiek in Hattem, stem al jaren D66 en uiteraard lid van deze partij. Sinds 2010 ben ik actief in de steunfractie en vanaf 2014 als commissielid onderdeel van de Raad.

D66 spreekt mij aan omdat de partij uitgaat van de kracht van het individu, de eigen identiteit.

De ontwikkeling van de mens met als basis goed onderwijs staat daarbij centraal. Uiteraard staan duurzaamheid, schoon milieu, verantwoord natuurbeleid, sociaal zijn waar het nodig is en een liberale basis hoog in mijn vaandel van een goed leven.

Ik vind het belangrijk dat Hattem bestuurlijk zelfstandig blijft. Gebaseerd op transparantie, een gezonde financiële basis en een dienstbaar gemeentelijk apparaat, is het welzijn van de inwoner steeds mijn uitgangspunt. Een inwoner die gehoord wordt en zich geborgen voelt.

Hattem biedt uitstekende kansen daarvoor: een rijk verenigingsleven, een prachtige leefomgeving, mooie woonwijken, prima plaatselijke en regionale voorzieningen en een prachtige historische stad.