Steun ons en help Nederland vooruit

10. Koen Castelein

Kandidaat Raadslid

Als geboren Gelderlander aangetrokken door de Veluwe en de nabijheid van Zwolle als grote stad. Dus koos hij voor Hattem, mede door de centrale ligging, voor zijn werk. Als jurist werkzaam in het omgevingsrecht, met de Randstad als werkgebied. De natuur, vooral bos en uiterwaarden, wandelend of op de racefiets, zijn voor deze 28 jarige sportieveling de ideale uitvalbasis in de weekenden.

Koen stelt dat de betrokkenheid van de Hattemers bij de ruimtelijke invulling van hun leefomgeving in de Hanzestad gekoesterd moet worden door het gemeentebestuur.

“Vooral bij ruimtelijke ontwikkelingen biedt de Omgevingswet hiertoe voldoende mogelijkheden. Deze nieuwe wet wordt op dit moment voorbereid en zal vanaf 2021 in werking treden. Met dit nieuwe juridische kader worden bestaande ruimtelijke instrumenten vervangen, zoals het bestemmingsplan en de structuurvisie. Nadrukkelijk krijgt het betrekken van inwoners bij besluitvorming in deze wet een plaats. Het is aan de gemeenteraad om er voor te zorgen dat bewoners mee kunnen denken en spreken over de toekomst van hun straat, wijk en stad. In mijn ogen is dat een vanzelfsprekendheid waar ik mij namens D66 graag voor inzet”, zoals hij het zelf verwoord.

Kortom, werk aan de winkel voor de nieuwe gemeenteraad. D66 zal daar nauw bij betrokken willen zijn en bestuurlijke verantwoordelijkheid voor (willen) nemen.