Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 17 februari 2018

D66 op bezoek bij RTV Hattem

Zaterdag 17 februari is onze lijsttrekker Erik Kort samen met Alette Beerling geïnterviewd door RTV Hattem. Wat waren de highlights? Wat kunnen de kiezers verwachten D66?

Goed Wonen

D66 wil inzetten op meer woningen. Iedere Hattemer zal door moeten kunnen stromen naar een woning die past bij de levensfase. Op dit moment zijn alle peilen gericht op ’t Veen maar er zijn meer mogelijkheden om vraag en aanbod in balans te krijgen.

Om goed te wonen wil D66 dat besluiten over wonen ook in Hattem gemaakt worden. Een gemeenteraad dat dicht bij de inwoners staat en waar het gat tussen politiek en burger nog niet onoverbrugbaar is. Hattem is een kleine gemeente, juist daardoor weten inwoners de politiek goed te vinden. D66 wil dit graag zo houden en zal zich ook de komende 4 jaar weer hard maken om Hattem bestuurlijk zelfstandig te houden.

Prachtig Leven

D66 staat voor goed onderwijs. Dit werd tijdens het interview goed duidelijk. D66 wil meer aandacht voor (online) pesten. D66 wil de verantwoordelijkheid van de school niet overnemen, maar wil wel faciliteren waar nodig. Goed onderwijs is een belangrijk om prachtig te leven in Hattem.

D66 ziet vrijheid als een belangrijk element in een prachtig leven. Onder vrijheid verstaat de partij ook dat ondernemers de ruimte moeten krijgen om flexibel om te gaan met de winkeltijden. Geen verplichte openstelling, maar als er op zondag behoefte is aan een supermarkt dan wil de partij dit zeker onderzoeken.

Concreet

Het programma van D66 is concreet, D66 blijft niet hangen in algemeenheden maar durft met ideeën te komen. Lijsttrekker Erik Kort ziet echter ook veel overeenkomsten tussen de verschillende partijen. Erik denkt met alle partijen te kunnen samenwerken en sluit dan ook geen enkele mogelijkheid uit. Erik is zelf wel duidelijk “D66 wil weer bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen.” Erik geeft ook aan dat hij beschikbaar is als wethouder, maar dat dit ook afhankelijk is van de portefeuilles. Voor D66 is het wethouderschap geen cadeau. Inhoudelijke kennis en kunde is het belangrijkste.

Milieu, klimaat en diversiteit

Alette Beerling gaf aan trots te zijn op de inzet van D66 op het gebied van milieu en klimaat. Alette zal zich, samen met de rest van D66, in blijven zetten op deze gebieden. Het is 1 minuut voor 12 en we moeten alle zeilen bijzetten om het milieu en het klimaat te ontlasten. Alette zet zich nu een jaar in voor D66 en heeft zich helemaal vastgebeten in dit onderwerp. Tijdens commissievergaderingen over het klimaat heeft Alette zich al goed laten horen. Ook is Alette blij met de diversiteit binnen de partij. Ze geeft aan dat dit belangrijk is voor D66 en dat ze zich zal inzetten om dit in balans te houden.