Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 29 januari 2018

D66 in het college

Het mooie verkiezingsresultaat van D66 in 2014 betekende dat zij samen met CDA en VVD plaats nam in het College van Burgemeester en Wethouders. Lijsttrekker Jan van der Heeden nam zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid. Hij werd (deeltijd) wethouder voor één termijn van vier jaar. Hij kreeg de portefeuille ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting, erfgoed, bouwen, duurzaamheid, milieu. Een logische keuze, aangezien hij beroepsmatig op deze gebieden veel ervaring heeft.

De dossiers als bedrijventerrein H2O, ’t Veen en herinrichting van de binnenstad vroegen om daadkracht. Markt en Kerkplein hebben een metamorfose ondergaan. De vloer van de Markt is een zorg, die nog om een oplossing vraagt. De herinrichting van de Kampen was uitgebreid met nieuwe riolering, duurzame bestrating, aanpassen van rijrichtingen en de aanleg van de bekende “hobbels” om de verkeersdrukte te verminderen. Het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad en lang geduurd. Het project is in de laatste fase gekomen met het aanpassen van de drempels. Wij verwachten dat de rust terugkeert en de inwoners van de Kampen kunnen genieten van hun verbeterde leefomgeving.Wij zijn trots op de doorbraken die D66 vanuit het College in de dossiers H2O, Hof van Blom en ’t Veen heeft kunnen maken. Het bestuur van de BV H2O is in het begin van de afgelopen raadsperiode voortvarend gewijzigd en vervangen.

De directie bestaat nu uit externe deskundigen, die hun verantwoording afleggen aan de wethouders van de drie deelnemende gemeenten. Dat heeft geleid tot een doelgerichte aanpak van de verkoop van grond. Steeds meer bedrijven hebben belangstelling. Gunstige factoren daarbij zijn de economische ontwikkelingen en het besluit van de aanleg om een rechtstreekse afrit vanaf de A28 aan te leggen.

De doorbraken in de dossiers Hof van Blom en ’t Veen beloven een mooie toekomst wat betreft de huisvesting van ouderen en de jongeren in onze stad. Het gebied rond het terrein van Antarctica aan de Hoopjesweg en Populierenlaan zal een nieuw woongebied gaan herbergen. Met de verplaatsing van Consmema naar H2O kan ook die plek benut worden voor woningbouw. Dan kan ook de komst van de zo gewilde derde supermarkt gerealiseerd worden. Nu Assenrade afgerond wordt, is ’t Veen de volgende uitdaging voor Mooi wonen en Prachtig leven in het Hattem. De opvolger van de wethouder kan een frisse start maken voor een mooi vervolg aan de projecten.

De Hattemer zal hem daarin kritisch volgen. Zij kunnen daarbij op D66 rekenen!