Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 april 2017

Meedenken over het verkiezingsprogramma 2018-2022

Nu we de verkiezingen voor de Tweede Kamer achter de rug hebben (wat een prachtig resultaat voor D66!) kijken wij alweer vooruit naar de volgende verkiezingen, namelijk die van de gemeenteraad. Deze verkiezingen zullen volgend jaar gehouden worden. In Hattem worden wij door drie raadsleden en drie commissieleden vertegenwoordigd. De afgelopen drie jaar hebben zij ons verkiezingsprogramma verdedigd in de gemeenteraad. Om ook in een volgend termijn het Hattemse belang te mogen vertegenwoordigen willen wij weer een mooi verkiezingsprogramma opleveren. Dit doen wij graag samen met jullie! 20 april a.s. om 20:00 uur zullen wij in de Marke aftrappen waarin wij een eerste sessie hebben over het verkiezingsprogramma. Na een plenair deel zullen wij in groepjes enkele thema’s bespreken.  De volgende thema’s zullen de revue passeren:

  • Financiële degelijkheid
  • Transparantie van bestuur
  • Ruimtelijke ordening en verkeer
  • Duurzaamheid
  • Onderwijs
  • Jeugd
  • Zorg

Per thema zullen de ideeën van deze sessie verzameld worden om te bekijken welke punten het meeste leven waarna deze nog plenair besproken zullen worden. Iedereen is welkom om mee te denken, lidmaatschap is niet verplicht. Wel verwachten wij enige affiniteit met het sociaalliberale gedachtegoed. Dit zal immers de basis zijn van ons verkiezingsprogramma. De avond zal ongeveer 22:00 uur worden afgesloten en staat onder leiding van Joris Stroobach. Naast Joris zullen onze raadsleden Erik Kort en Erwin Kwakkel de subgroepen leiden. Samen maken wij het verschil!