Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 maart 2016

D66 Hattem legt verantwoording af op 7 april.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 scoorde D66 een geweldig verkiezingsresultaat. We werden qua stemmen de 2e partij van Hattem, kregen daardoor 3 zetels in de gemeenteraad en bovendien een wethouder in het college !

 
Zo’n mooi resultaat wekt zowel verwachtingen bij de kiezers als verplichtingen bij de gekozenen. Onze raadsfractie bestaat uit Erik Kort ( fractieleider en financiën), Martin Veenstra, (ruimtelijke ordening en huisvesting) en Erwin Kwakkel ( jeugd en sociale zaken). Maar onze belangrijkste vertegenwoordiger is natuurlijk Jan van der Heeden, die in het college zit en de portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Bedrijventerrein H2O beheert.

 
• Nu we 2 jaar onderweg zijn (halverwege de zittingstermijn dus) voelen wij de behoefte om verantwoording over ons tot nu toe gevoerde beleid af te leggen aan een ieder die geïnteresseerd is in onze partij en/of in de Hattemse politiek in het algemeen.
• We gaan in die bijeenkomst beginnen met een kort exposé door Jan en Erik over de uitgangspunten van ons verkiezingsprogramma en hoe de vlag er nu bij staat.
• Daarna is het woord aan de aanwezigen om, naar wij hopen, een levendige discussie te voeren over wat we wel/niet goed doen tot nu toe.
• De avond staat onder leiding van Joris Stroobach, lid van onze steunfractie.

 
DUS NOGMAALS: U BENT VAN HARTE WELKOM OP DONDERDAG 7 APRIL A.S. OM 20.00 UUR IN DE ACHTERZAAL VAN BANKA OP DE MARKT.
Met vriendelijk groet
D66 HATTEM