Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 15 december 2014

Ja tegen een derde supermarkt

Na jaren van onderzoek heeft de Gemeenteraad van Hattem op 15 december 2015 ingestemd met de komst van een derde supermarkt in Hattem. De raadsfractie van D66 is voor de komst van deze supermarkt. Wij vinden dat er voldoende onderbouwing is om in te stemmen met het Collegebesluit.

Al jaren wordt er in Hattem gesproken over een extra supermarkt. Met de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de vestiging van een Lidl aan de Populierenlaan in Hattem is dat echt concreet te worden. Deze vergunning is in 2012 aangevraagd. Om deze aanvraag te kunnen goedkeuren, gaat het niet om een besluit of de ondernemer zelf een verstandige keuze maakt, maar wel over de volgende twee zaken:
– is er ruimte in de markt voor een nieuwe supermarkt. Dit wordt distributie planologisch onderzoek genoemd;
– is de locatie waarvoor een vergunning aangevraagd is wel geschikt?

Na de vergunningaanvraag is het Hattemse College van Burgemeester en Wethouders aan de slag gegaan om bovenstaande vragen beantwoord te krijgen om te kunnen besluiten of een omgevingsvergunning wel of niet zal worden verleend. Hiervoor heeft het College onderzoek (Ecorys) laten doen. Tegelijkertijd zijn ook de bestaande supermarktondernemers van de Albert Heijn en Boni in actie gekomen. Zij zien met de komst van een derde supermarkt hun concurrentiepositie verslechteren. Met een tegenrapport (Seinpost) hebben ook zij informatie aangeleverd over de marktkansen voor een extra supermarkt in Hattem.

Naast Lidl heeft ook de Aldi zich gemeld voor een vestiging op de Bleek aan de Nieuweweg. Zij hebben daar inmiddels ook een omgevingsvergunning voor aangevraagd.

Al met al is er een grote berg aan informatie ontstaan. Om orde te scheppen heeft het College opdracht gegeven voor een second opinion (WPM). In het rapport is nog een keer onderzoek gedaan naar de ruimte in de markt voor een derde supermarkt en ook naar de geschiktheid van de locaties ‘van Heemstraschool’ , ‘de Bleek’ en ‘Populierenlaan’.
Met de resultaten van dit onderzoek in de hand heeft het College op 4 november 2014 het principebesluit genomen om mee te werken aan de komst van de Lidl aan de Populierenlaan. Het College heeft dit besluit voorgelegd aan de Raad en gevraagd om in te stemmen.

Wat vindt D66

De raadsfractie van D66 heeft alle informatie bestudeerd. Ook hebben wij geluisterd naar zowel de bezwaren van Albert Heijn en Boni, als naar de projectontwikkelaars met hun plannen voor de Lidl en Aldi en naar de stem van de burgers.

Ondanks dat de discussie rondom de derde supermarkt hectisch is verlopen met veel en soms tegenstrijdige informatie, hebben wij besloten in te stemmen met het principebesluit van het College van Burgemeester en Wethouders. Er is meer dan voldoende aangetoond dat er ruimte is voor een derde supermarkt. De Populierenlaan is daarbij de best mogelijke locatie.

In de Gemeenteraad is tot slot gediscussieerd over de mogelijkheid om te wachten met een besluit tot ook de detailhandelsvisie voor de binnenstad beschikbaar is. Vanuit zorgvuldigheid heeft wachten voor D66 de voorkeur. Wachten betekent echter ook dat het nog weer tot misschien we 2016 zal duren voor er een besluit over de derde supermarkt komt. Daarbij is er nu meer dan genoeg informatie; wachten zal daarom niet leiden tot een ander besluit over een derde supermarkt.

Wij kiezen daarom nu voor doorpakken met de derde supermarkt!