Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 21 oktober 2014

Jongerenraad zoekt bestuur

De nog op te richten Hattemse jongerenraad is op zoek naar een bestuur. De jongerenraad is bedoeld voor Hattemse jongeren van 12 tot en met 21 jaar. Jongeren in deze leeftijd die een plek in het bestuur zien zitten kunnen zich aanmelden bij de griffie van de gemeente Hattem: telefoonnummer (038) 443 16 16 of via email griffie@hattem.nl.

De Hattemse gemeenteraad heeft twee weken geleden unaniem ingestemd met een initiatiefvoorstel van CDA, VVD en D66 om een jongerenraad in het leven te roepen. De jongerenraad krijgt een eigen bestuur, dient jaarlijks minimaal één voorstel gericht op jongeren in bij de gemeenteraad en gaat activiteiten en excursies organiseren om jongeren te betrekken bij politiek.

Doelstellingen van de jongerenraad
De missie van de jongerenraad is het vertegenwoordigen van alle Hattemse jongeren, het geven van politieke voorlichting aan jongeren en de politieke vorming van jongeren te stimuleren door hen er ervaring mee op te laten doen. Dit gaat de jongerenraad bereiken door minimaal één voorstel in te dienen bij de gemeenteraad, gesprekken te organiseren met leden van de gemeenteraad en/of brede commissie, een politiek jongerencafé te organiseren en activiteiten en excursies te organiseren die voor alle Hattemse jongeren toegankelijk zijn. De jongerenraad krijgt van de gemeenteraad zo nodig ondersteuning in haar activiteiten en een budget van € 500,- per jaar.

Namens D66 Hattem is Erwin Kwakkel de contactpersoon voor de jongerenraad, voor vragen kun je ook bij hem terecht via erwinkwakkel@yahoo.com.

(bron: persbericht gemeente Hattem)