Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 22 september 2014

Oprichting specialistenteams

Donderdag 18 september heeft D66 Hattem een oprichtingsbijeenkomst georganiseerd voor de specialistenteams. Leden van deze teams hebben aangegeven hun kennis te willen delen met onze raadsfractie. De leden van deze teams zullen alle relevante openbare stukken doorgestuurd krijgen van de raadsfractie, waarna de leden van de specialistenteams de fractie van advies kunnen voorzien. Deze teams zullen afzonderlijk van elkaar met enige regelmaat bij elkaar komen om met elkaar van gedachten te wisselen. Daarnaast zal D66 Hattem avonden organiseren waar alle teams bijeen kunnen komen om de lokale politiek in de brede zin te bespreken.

Er zijn zes verschillende specialistenteams waarbij elk team onder leiding staat van een raads- of commissielid.

  • 1. Ontwikkelen, opvoeden en jeugd o.l.v. Erwin Kwakkel
  • 2. Werk en inkomen o.l.v. Erik Kort
  • 3. Zorg o.l.v. Erik Kort
  • 4. Welzijn en sport o.l.v. Herman Haverkort
  • 5. Economie en ruimtelijke leefomgeving o.l.v. Martin Veenstra
  • 6. Besturen, organiseren en financiën o.l.v. Bertus van ’t Holt.

Voelt u zich ook betrokken bij één of meerdere van deze onderwerpen en wilt u de raadsfractie voorzien van advies? Dan kunt u zich aanmelden via de fractie (h.ph.haverkort@planet.nl). U hoeft geen lid te zijn van D66.

Wilt u in bredere zin meepraten over de lokale politiek? Dan kunt u lid worden van de steunfractie. De steunfractie vergadert een week voorafgaand aan elke raads- of commissievergadering. Voor het lidmaatschap van de steunfractie dient u wel lid van D66 te zijn of de intentie hebben om lid te worden. Voor een lidmaatschap van de steunfractie kunt u zich tevens wenden tot de fractie (h.ph.haverkort@planet.nl). Uiteraard bent u ook als algemeen lid welkom bij D66 zonder lidmaatschap van de steunfractie. Als algemeen lid heeft u onder andere stemrecht voor het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de verkiezingen.

Naast het werk binnen de partij staan al onze raads- en commissieleden ook voor u klaar voor alle overige vragen en onderwerpen.  U kunt altijd contact opnemen met onze fractie wanneer u vragen, klachten of complimenten heeft.