Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 mei 2014

Coalitieakkoord CDA D66 en VVD gepresenteerd

Vandaag is op het stadhuis in Hattem het coalitieakkoord van CDA, D66 en VVD gepresenteerd. Als D66 zijn we erg trots op dit akkoord. Na de verkiezingen op 19 maart was de boodschap van de kiezer duidelijk: Het roer moet om. CDA, D66 en VVD hebben elkaar gevonden en gaan samen bouwen aan de toekomst van Hattem.

Belangrijke punten voor D66 kunnen we nu samen met CDA en VVD gaan uitwerken. Dit waren:
– Intergemeentelijke samenwerkingen zoeken, vinden en uitbouwen vanuit een eigen bestuurlijke zelfstandigheid
– Degelijk financieel beheer met een transparante gemeentebegroting
– Werken aan het vernieuwde perspectief van het bedrijventerrein Hattemerbroek inclusief het professionaliseren van het toezicht (governance)
– Herinrichting van de Hattemer binnenstad
– Perspectief voor het zwembad De Marke
– Hattems maatwerk voor de decentralisaties jeugd, werk en maatschapelijke ondersteuning

Voor het eerst in de geschiedenis van D66 Hattem zullen wij ook zelf bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen. Jan van der Heeden is onze kandidaat wethouder die op 12 mei aanstaande zal worden benoemd. Samen met Martijn Hospers (CDA) en Doret Tichelaar (VVD) zullen zij een sterk wethoudersteam vormen. Zoals het D66 betaamd zullen we het dualisme hoog in het vaandel houden.

Het coalitieakkoord is via de volgende link te downloaden:
http://bit.ly/ToekomstHattem