Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 april 2014

Voortgang coalitieonderhandelingen in Hattem

Na de verkiezingen van 19 maart 2014 hebben CDA, D66 en VVD in Hattem elkaar gevonden in de wens om samen te werken aan de toekomst van de gemeente Hattem. De onderhandelingen verlopen naar tevredenheid. Momenteel wordt gewerkt aan een coalitieakkoord dat naar verwachting op 7 mei zal worden gepresenteerd.

Het streven is om het coalitieakkoord in de raadsvergadering van 12 mei te bekrachtigen en tegelijkertijd over te gaan tot de beëdiging van de drie beoogd wethouders :

       CDA  – de heer F.M. (Martijn) Hospers

       D66 – de heer J.T. (Jan) van der Heeden

       VVD – mevrouw D.J. (Doret) Tigchelaar-van Oene