Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 31 maart 2014

Week 14

Beste democraten,

Op woensdag 26 maart jongstleden hebben we afscheid genomen van de scheidende raadsleden. Namens D66 was dit de laatste raadsvergadering voor Herman Haverkort. Wij willen Herman dan ook bedanken voor zijn inzet en optreden in de raad. Herman heeft D66 op de kaart gezet en mede dankzij zijn inzet hebben we een prachtig verkiezingsresultaat mogen bereiken. Naast Herman hebben we ook afscheid genomen van de heer Havinga (CU), de heer Hazewinkel (VVD), mevrouw Schepers (CDA), de heer van Keulen (PvdA) en de heer Winkel (PvdA).

De dag na het afscheid stond de eerste raadsvergadering in de nieuwe bezetting op de agenda. In deze vergadering zijn alle raadsleden beëdigd. Namens D66 zijn er drie nieuwe raadsleden beëdigd. Jan van der Heeden, Erwin Kwakkel en Erik Kort zullen de komende 4 jaar het geluid van D66 laten horen in de raad. Andere nieuwkomers in de raad zijn de heer Juk en de heer Van Dijk namens het CDA. De voltallige gemeenteraad bestaat uit de volgende leden:

  • Fractie CDA: de heer Hospers, de heer Juk, de heer Van Duinen en de heer Van Dijk.
  • Fractie D66: de heer Van der Heeden, de heer Kwakkel en de heer Kort.
  • Fractie CU: de heer Kers, mevrouw Van der Worp-Westerik en de heer Leskens.
  • Fractie VVD: mevrouw Tichelaar-Van Oene, mevrouw Zuidwijk en de heer Van der Sleen.
  • Fractie PvdA: mevrouw Van Regteren-de Boer en mevrouw Broekhuis-Bonte

 De aankomende week zal voor onze raadsleden vrij druk zijn. Maandagavond staat er een introductie op het programma voor de nieuwe raads- en commissieleden. Woensdag is er een werkconferentie over de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in de raadszaal. Deze is openbaar en een ieder is welkom op de publieke tribune. Donderdagavond zullen de raads- en commissieleden een kennismaking hebben in het stadhuis met de managers en aansluitend zullen ze worden bijgepraat over enkele omvangrijke dossiers. Vrijdagmiddag is er een fractievergadering met de raads- en commissieleden en de steunfractie. Als u punten heeft die wij namens u kunnen bespreken dan horen wij dat graag. Ten slotte is er zaterdagochtend een kick-off voor raadsleden in Arnhem welke afgesloten zal worden met een informele lunch.

Ten slotte wil ik u graag wijzen op onze nieuwsbrief. Via deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte houden over onze werkzaamheden en de politiek in Hattem. U kunt zich aanmelden via deze link: bit.ly/d66hattem

 Met vriendelijke groet,

 Erwin Kwakkel