Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 21 maart 2014

Fantastisch verkiezingsresultaat D66 Hattem

Beste mensen,

We hebben in Hattem geschiedenis geschreven. De zittende coalitie is overtuigend verslagen; zowel ChristenUnie als PvdA verloren zetels en zijn hun meerderheid kwijt. De winst ging naar D66 en CDA, terwijl de VVD zich goed wist te handhaven. D66 is in 1 klap opgestoomd van de 5e naar de 2e partij in Hattem. “…….Eigenlijk de grote verrassing van Gelderland, en met 19 % van de stemmen meteen in de eredivisie” (Michiel Scheffer, fractievoorzitter D66 Provinciale Staten Gelderland).

Wij willen in de eerste plaats onze kiezers complimenteren met hun keuze voor onze partij en hen danken voor het in ons gestelde vertrouwen. Wij zullen er alles aan doen dit vertrouwen niet te beschamen en we zullen ook de bestuurlijke verantwoordelijkheid die ons waarschijnlijk wacht niet schuwen.

Ik wil iedereen danken die ons heeft gesteund in de campagne. Daarbij denk ik vooral aan de hele steunfractie die het afgelopen half jaar onverdroten 2 taken heeft gecombineerd: het voorbereiden van commissie- en raadsvergaderingen en het voorbereiden en uitvoeren van een uitgekiende campagne. En dat terwijl na het openvallen van onze enige raadszetel in de herfst van vorig jaar onze ene zetel tijdelijk moest worden ingevuld. Herman Haverkort heeft dat op zich genomen, is goed ondersteund en heeft het kortstondige raadslidmaatschap op voortreffelijke wijze waargemaakt en mede ons profiel in Hattem bepaald. Wij danken hem daarvoor.

In het bijzonder gaat verder dank uit naar Joris Stroobach die van buiten de steunfractie veel heeft betekend als adviseur van de steunfractie in enkele specifieke dossiers en in de campagne door zijn acties in de sociale media.

 Nu moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen en ons programma binnen een nieuwe coalitie zo goed mogelijk tot uitvoering brengen. Als partij die gelooft in mensen, bedrijven en instellingen en hun zelfredzaamheid. Maar die ook direct als verantwoordelijke gemeentebestuurder acteert wanneer dat niet of niet onmiddellijk slaagt. Waarbij de nieuwe sociale taken van zorg, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie cruciaal zullen zijn.

Met zoveel steun en betrokkenheid gaan wij vol overtuiging de nieuwe collegeperiode in.

Jan Th. van der Heeden

Lijsttrekker D66 Hattem GR 2014